ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา767
เลขจัดเก็บส(นท).1/22
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศคนดีศรีสุนันทา 61
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง, บรรณาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561.
บรรณลักษณ์55 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม. + 1 ไฟล์ : 1040.jpg (1รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเกษียณอายุ, 2561
คำสำคัญงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ; คนดีศรีสุนันทา 61 ; กัลย์ชีรา อ้นขวัญเมือง ; ขจร ถ้ำทอง ; ประสาน บริบูรณางกูร ; ปราโมทย์ กิมซื่อ ; รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ; รัตนาวดี เถกิงสุขวัฒนา ; วรรณี โสวรรณนีย์ ; ศิริ นิยมคง ; ศิริพงศ์ เหลี่ยมดี ; ศิริพร พูลสุวรรณ ; สมชาย บัวรุ่ง ; สมบูรณ์ นิยมคง ; สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ ; สุวิทย์ สว่างโรจน์ ; เสาวภา ไพทยวัฒน์ ; อนงค์ นำสุวิมลกุล ; อรวัฒนา เนียมอุทัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์หอจดหมายสวนสุนันทา (ตู้ 9)
แหล่งที่มารับอภินันทนาการ (เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกของหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "คนดีศรีสุนันทา 61" เนื้อหาประกอบด้วย ถ้อยแถลงบรรณาธิการ -- มุทิตาจิต -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลย์ชีรา อ้นขวัญเมือง ; อาจารย์ ขจร ถ้ำทอง ; อาจารย์ ประสาน บริบูรณางกูร ; นาย ปราโมทย์ กิมซื่อ ; อาจารย์ รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ; อาจารย์ รัตนาวดี เถกิงสุขวัฒนา ; นางสาว วรรณี โสวรรณนีย์ ; นาง ศิริ นิยมคง ; นาย ศิริพงศ์ เหลี่ยมดี ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร พูลสุวรรณ ; อาจารย์ สมชาย บัวรุ่ง ; นาย สมบูรณ์ นิยมคง ; อาจารย์ ดร. สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ สว่างโรจน์ ; รองศาสตราจารย์ เสาวภา ไพทยวัฒน์ ; นาง อนงค์ นำสุวิมลกุล ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวัฒนา เนียมอุทัย
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com