ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา783
เลขจัดเก็บSP-GD-CM-02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศหนังสือสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เรื่องพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ, 2563.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐานพว 00005.1/4913
หัวเรื่องโฉนด
คำสำคัญหนังสือสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เรื่องพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ; พิธีพระราชทานโฉนดที่ดิน
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาไฟล์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ต้นฉบับหนังสือสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เรื่องพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ว่าด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com