ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา776
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-07
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารเอื้อนอาชน์แถมถวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2539-.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 1 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2539-
คำสำคัญอาคารเอื้อนอาชน์แถมถวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อาคาร 51 (อาคาร 19) ; ตึกคหกรรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มารับอภินันทนาการ (เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอาคารเอื้อนอาชน์แถมถวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 51) ประกอบด้วยไฟล์ภาพถ่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com