ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา764
เลขจัดเก็บส(นท).1/15
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศคนดีศรีสุนันทา 60
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง, บรรณาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม. + 1 ไฟล์ : 1019.jpg (1รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเกษียณอายุ, 2560
คำสำคัญงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ; คนดีศรีสุนันทา 60 ; นวรัตน์ สมนาม ; ยศนันท์ แย้มเมือง ; รัตนทิพย์ รัตนชัย ; สมศักดิ์ บัวรอด ; อรัญ ส้มดี ; อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง ; จงกล สุคัณฑกุล ; ธนภัทร ศรีอำไพ ; สมหมาย พฤกธรา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์หอจดหมายสวนสุนันทา (ตู้ 9)
แหล่งที่มารับอภินันทนาการ (เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกของหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "คนดีศรีสุนันทา 60" เนื้อหาประกอบด้วย ถ้อยแถลงบรรณาธิการ -- มุทิตาจิต -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สมนาม -- อาจารย์ ดร. ยศนันท์ แย้มเมือง -- อาจารย์รัตนทิพย์ รัตนชัย -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ บัวรอด -- อาจารย์อรัญ ส้มดี -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง -- นางจงกล สุคัณฑกุล -- นางธนภัทร ศรีอำไพ -- นางสมหมาย พฤกธรา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com