ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา780
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-09
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบนิธิศ ข่าทิพย์พาที และจามจุรี อินทร
ชื่ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ รุ่น Realme 5S
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์-
บรรณลักษณ์5 ไฟล์ : 5 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอุโมงค์
คำสำคัญอุโมงค์โบราณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อุโมงค์ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มานิธิศ ข่าทิพย์พาที และจามจุรี อินทร (อภินันทนาการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอุโมงค์โบราณ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com