ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา768
เลขจัดเก็บGP-TB-PS-01-01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศคนดีศรีสุนันทา 63
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง, บรรณาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2563.
บรรณลักษณ์63 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม. + 1 ไฟล์ : 1041.pdf (1 เล่ม).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเกษียณอายุ, 2563
คำสำคัญงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ; คนดีศรีสุนันทา 63 ; เครือมาศ ประทุมมาศ ; ชลอ สายัณห์ ; น้อย อรุณศรี ; นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี ; พันธ์ศักดิ์ วรรณดี ; พรพิศ ประดิษฐพงษ์ ; ยงยุทธ กิจสันทัด ; วาศินี ศรีชูเปี่ยม ; ศักรินทร์ สู่บุญ ; สุกัญญา ศรีโพธิ์ ; สุนทรี ศิลปศร ; อดิศัย โทวิชา ; อนงค์ มะลิวรรณ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บต้นฉบับ : ห้องทำงานบรรณารักษ์หอจดหมายสวนสุนันทา (ตู้ 9) ; ไฟล์ต้นฉบับ : ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
แหล่งที่มารับอภินันทนาการ (เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 "คนดีศรีสุนันทา 63" เนื้อหาประกอบด้วย มุทิตาจิต -- นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ -- นายชลอ สายัณห์ -- นางน้อย อรุณศรี -- อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี -- นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ -- นายยงยุทธ กิจสันทัด -- นางสาววาศินี ศรีชูเปี่ยม -- อาจารย์ศักรินทร์ สู่บุญ -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา ศรีโพธิ์ -- นางสาวสุนทรี ศิลปศร -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา -- นางอนงค์ มะลิวรรณ์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com