ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา765
เลขจัดเก็บร(ถ).2/36
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดสถาปัตยกรรม
ชื่อสารสนเทศโรงแรมวังสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบอภิชาติ บูสะมัญ, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือ Sony Eperia M5.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์11 ไฟล์ : 1027 - 1037.jpg (11 รูป)
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2560
คำสำคัญโรงแรมวังสวนสุนันทา ; โรงแรมแก้วเจ้าจอม ; อาคารแก้วเจ้าจอม ; อาคาร 54
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "โรงแรมวังสวนสุนันทา หรืออาคารแก้วเจ้าจอม" ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com