ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
ค้นหา

                  
ชื่อ-สกุลนางสาวรุจาภรณ์ ทองมัน
หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ เอกวารสารศาสตร์
อีเมลRujaporn Thongman (Facebook)
สารสนเทศที่สนใจตำรับอาหารพระวิมาดาเธอฯ ชื่อข้าวในปลีกล้วย
เหตุผล
วันที่2014-10-16

ชื่อ-สกุลนางสาวอุบลรัตน์ วันทอง
หน่วยงานสาขาวิชาบรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติของดอกแก้วเจ้าจอม
เหตุผล
วันที่2014-10-09

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรม
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรม
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจการแสดงแฟชั่นเดืนแบบผ้าไทยและรายนามบุคคลที่ร่วมแสดงในงานดังกล่าว
เหตุผล
วันที่2014-10-03

ชื่อ-สกุลนางสาวรุจาภรณ์ ทองมัน
หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ เอกวารสารศาสตร์
อีเมลRujaporn Thongman
สารสนเทศที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับตำรับอาหารปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย
เหตุผล
วันที่2014-10-01

ชื่อ-สกุลนายศิริวัฒน์ ขำเกิด
หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขานาฏศิลป์
อีเมลsiriwat_pang@hotmail.com
สารสนเทศที่สนใจรูปภาพ ประวัติ เกี่ยวกับละคร นาฏศิลป์ คำสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับละคร นาฏศิลป์ของสวนสุนันทา
เหตุผล
วันที่2014-09-22

หน้า 5
1 2 3 4 5 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com