ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(จส).6/02
  ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).6/08
  ชื่อสารสนเทศลูกพระนางคืนวัง
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).6/05
  ชื่อสารสนเทศใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).6/01
  ชื่อสารสนเทศหนังสือที่ระลึกฉบับรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(ว).6/01
  ชื่อสารสนเทศคำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ...วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความวารสาร
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 4
  < 6 7 8 9 10
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com