ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา691
เลขจัดเก็บส(จส).6/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
บรรณลักษณ์[15] หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม. + 1 ไฟล์ : 728.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2550
คำสำคัญใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา ; อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสารสูจิบัตรใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย กำหนดการเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ และทรงเปิดงานฯ -- นิทรรศการ และการสาธิตต่างๆ -- การสัมมนาทางวิชาการและนำเสนองานวิจัย -- การประกวดแข่งขันทางวิชาการของคณะ ภาควิชา และโรงเรียนสาธิต -- การแสดงละคร ดนตรี นาฎศิลป์ -- UBI Fairs 2006 -- สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ -- แผนผังการจัดงาน -- กลิ่นแก้วเจ้าจอม
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com