ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา609
เลขจัดเก็บส(นท).6/09
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงานฉลองพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2515.
บรรณลักษณ์[134] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2515
คำสำคัญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับหนังสือสูจิบัตรงานฉลองพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เนื้อหาประกอบด้วย คำกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานฯ -- รายนามผู้อภินันทนาการ -- รายละเอียดประกอบสถานที่ในการจัดงานและการแสดงกิจกรรมต่างๆ -- รายการแสดงประจำวัน -- รายนามผู้แสดง
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com