ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(จม).2/04
  ชื่อสารสนเทศอุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดสถาปัตยกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).1/21
  ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 4
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).1/20
  ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 3
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).1/19
  ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 2
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บส(นท).1/18
  ชื่อสารสนเทศชีวิตนอกวัง 1
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 3
  1 2 3 4 5 >
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com