ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บSP-GD-ST-01
  ชื่อสารสนเทศประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกเอกสารราชการ
  หมวดประติมากรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บSP-GD-AM-05-03-01
  ชื่อสารสนเทศประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกเอกสารราชการ
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บPT-PG-BD-11
  ชื่อสารสนเทศอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 23)
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บPT-PG-ST-01-01
  ชื่อสารสนเทศศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (รูปแบบที่ 2)
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดประติมากรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บAV-VD-PS-01-01
  ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์
  ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
  จำพวกวีดีทัศน์
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 9
  1 2 3 4 5 >
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com