ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา803
เลขจัดเก็บSP-GD-ST-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 33.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2549.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน--
หัวเรื่องประตู
คำสำคัญประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต ; ประตูสุนันทาทวาร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาเอกสาร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 33 หน้า 113-116 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ว่าด้วย พระบรมราชโองการขนานนามประตูพระราชวังดุสิต จำนวน 17 ประตู โดยประตูฝั่งถนนบ๋วยไปสวนสุนันทา มีนามว่า "ประตูสุนันทาทวาร"
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com