ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา802
เลขจัดเก็บSP-GD-AM-05-03-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
คำสำคัญการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
การเชื่อมโยงwww.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/E/079/63.PDF
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการราชกิจจานุเบกษา (เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ต้นฉบับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 10 หน่วยงาน
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com