ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา344
เลขจัดเก็บร(ถ).6/03
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพิธีเปิดป้ายมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2545.
บรรณลักษณ์5 ไฟล์ : 239-243.jpg (5 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2545
คำสำคัญมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพพิธีเปิดป้ายมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ เมื่่อวันที่่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมแก้วเจ้าจอม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com