ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา317
เลขจัดเก็บสพ(อร).6/03
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2532.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 221.jpg (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2533
คำสำคัญอธิการวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ; อาคารอนุสรณ์ 50 ปี สวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มารองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย อธิการวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมพิธีการเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและทรวงวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 50 ปี สวนสุนันทา ในวันที่่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com