ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(นสพ).3/03
  ชื่อสารสนเทศยกเครื่อง GE ป้องกันเกรดมั่ว ป้องกันปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นสพ).14/01
  ชื่อสารสนเทศปลาทูต้มเค็มอย่างเนื้อแข็งก้างเปื่อย : สูตรไม่ลับตำรับวังสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
  หมวดคหกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นสพ).3/01
  ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ฟื้นการจัดอันดับกระตุ้นแข่งขัน
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นสพ).15/01
  ชื่อสารสนเทศสุนันทาพร้อมใจพัฒนา 72 ตำราบูชาในหลวง
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
  หมวดกิจกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นสพ).3/02
  ชื่อสารสนเทศมหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทาประสานความร่วมมือกับบริษัทมวยไทยพรีเมียร์ลีกจำกัด เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมครูมวยไทยและสร้างนักมวยไทย
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
  หมวดการบริหาร
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com