ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา592
เลขจัดเก็บก(นสพ).3/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือพิมพ์
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ฟื้นการจัดอันดับกระตุ้นแข่งขัน
ชื่อผู้รับผิดชอบสยามรัฐ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 542.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2556
คำสำคัญการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ; ฤาเดช เกิดวิชัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงสวนสุนันทาตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ฟื้นการจัดอันดับกระตุ้นแข่งขัน. (2556, ตุลาคม). สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, หน้า 17.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ประจำวันศุกร์ที่่ 25 - วันพฤหัสบดีที่่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ว่าด้วย บทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกี่ยวกับแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันอับ 1 ของราชภัฏ อันดับที่่ 15 ของประเทศไทย และอันดับที่่ 150 ของเอเชีย
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com