ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(จส).6/01
  ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงาน 50 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกจุลสาร
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(อร).6/01
  ชื่อสารสนเทศขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูป
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกเอกสารราชการ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บว(บต).6/01
  ชื่อสารสนเทศปกปริญญาบัตรสภาการฝึกหัดครู
  ประเภทวัตถุสิ่งของ
  จำพวกสิ่งของเบ็ดเตล็ด
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).6/01
  ชื่อสารสนเทศกำหนดการประจำวันงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(นส).6/02
  ชื่อสารสนเทศเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม)
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดพิธีการ
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 5
  1 2 3 4 5 >
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com