ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา628
เลขจัดเก็บก(นส).6/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม)
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2513.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 597.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, 2512 - 2513
คำสำคัญเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; เหรียญพระนางเรือล่ม
การเชื่อมโยงwww.archive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=627
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนเอกสารจากหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. (2513). “เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม).” ใน สูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. ไม่ปรากฎเลขหน้า.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือสูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ว่าด้วยพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com