ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา647
เลขจัดเก็บสพ(อร).6/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูป
ชื่อผู้รับผิดชอบชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2512.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 635.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2512
คำสำคัญพระพุทธสุนันทากร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขอให้ดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธรูป ณ พลับพลาพิธีมณฑล ในบริเวณวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com