ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา636
เลขจัดเก็บว(บต).6/01
ประเภทวัตถุสิ่งของ
จำพวกสิ่งของเบ็ดเตล็ด
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศปกปริญญาบัตรสภาการฝึกหัดครู
ชื่อผู้รับผิดชอบสภาการฝึกหัดครู
ชื่ออุปกรณ์กระดาษแข็ง ผ้าไหม และฟองน้ำ
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภาการฝึกหัดครู, [2518-].
บรรณลักษณ์1 เล่ม ; 25 x 18 ซม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องปริญญาบัตร, 2518-
คำสำคัญปกปริญญาบัตรสภาการฝึกหัดครู, ปกปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 1)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ตัวเล่ม "ปกปริญญาบัตรสภาการฝึกหัดครู" ปรากฎเครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฎครอบธรรมจักรสีทองบนพื้นสีฟ้า ใช้ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com