ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บส(นท).4/01
  ชื่อสารสนเทศภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา
  ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
  จำพวกหนังสือภาษาไทย
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ว).4/09
  ชื่อสารสนเทศตราสัญลักษณ์สวนสุนันทาวิชาการ 2559 = SSRU Academic Expo 2016
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพวาด
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ว).4/08
  ชื่อสารสนเทศตราสัญลักษณ์ 80 ปี สวนสุนันทา = 80 th Annivesary Suan Sunandha Rajabhat University
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพวาด
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บสพ(สป).4/01
  ชื่อสารสนเทศเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
  จำพวกสื่อประชาสัมพันธ์
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ว).4/02
  ชื่อสารสนเทศภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพวาด
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 1
  1 2 3
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com