ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา714
เลขจัดเก็บร(ว).4/08
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพวาด
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศตราสัญลักษณ์ 80 ปี สวนสุนันทา = 80 th Annivesary Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อผู้รับผิดชอบมารุต พิเชษฐวิทย์, ออกแบบ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์6 ไฟล์ : 761-766.jpg (6 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องตราสัญลักษณ์, 2559.
คำสำคัญสัญลักษณ์ 80 ปี สวนสุนันทา ; 80 th Annivesary Suan Sunandha Rajabhat University
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพวาด "ตราสัญลักษณ์ 80 ปี สวนสุนันทา" จำนวน 6 รูปแบบ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com