ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา639
เลขจัดเก็บร(ว).4/02
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพวาด
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้รับผิดชอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ชื่ออุปกรณ์สีน้ำ
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์-
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 609.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องภาพเขียน, 2533
คำสำคัญภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพวาดสีน้ำฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงวาดเนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com