ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา745
เลขจัดเก็บส(นท).4/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, [2559].
บรรณลักษณ์[50] หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 960.jgp (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องภาพเขียน, 24--
คำสำคัญภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง ; พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 24)
แหล่งที่มาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (มอบให้เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกของหนังสือ "ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา : Flower paintings in watercolor by ladies-inwaiting of H.H. Princess Saisavali Bhiromya, the Royal Consort of King Rama V" เนื้อหาประกอบด้วย ผลงานภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงฯ และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ชื่อผลงาน ศิลปิน และวันที่เขียนภาพ เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com