ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บร(ถ).2/35
  ชื่อสารสนเทศอาคารสุวพักตร์นิเวศน์
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).2/34
  ชื่อสารสนเทศอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (บูรณะ พ.ศ. 2560)
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บPT-PG-PS-07
  ชื่อสารสนเทศอาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดบุคคล
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ถ).2/33
  ชื่อสารสนเทศอาคารมาลินีนภดารา (ประถมเก่า)
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพถ่าย
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บก(จม).2/04
  ชื่อสารสนเทศอุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความจดหมายข่าว
  หมวดอาคารสถานที่
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 17
  < 21 22 23 24 25 >
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com