ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา760
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-07
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศอาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [วิทยาลัยครูสวนสุนันทา], [25--].
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 2 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอธิการบดี, 2500-2516
คำสำคัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; อาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาภาพถ่ายเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์" อดีตอาจารย์โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย และผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา (ปัจจุบัน คือตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com