ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา761
เลขจัดเก็บร(ถ).2/34
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (บูรณะ พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้รับผิดชอบอภิชาติ บูสะมัญ, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือ Sony Eperia M5.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์10 ไฟล์ : 1006 - 1015.jpg (10 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2560
คำสำคัญอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ ; อาคาร 46 ; 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ หรืออาคาร 46" ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ขณะบูรณะในปี พ.ศ. 2560)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com