ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

       ค้นหาตาม
 • ประเภทสารสนเทศ
 • จำพวกสารสนเทศ
 • หมวดสารสนเทศ
 • เลขจัดเก็บก(นส).4/01
  ชื่อสารสนเทศสัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทกฤตภาค
  จำพวกบทความหนังสือ
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ว).4/03
  ชื่อสารสนเทศภาพจำลองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพวาด
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ว).4/01
  ชื่อสารสนเทศสัญลักษณ์ 70 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพวาด
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ว).4/04
  ชื่อสารสนเทศตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพวาด
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  เลขจัดเก็บร(ว).4/05
  ชื่อสารสนเทศสัญลักษณ์ 50 ปี สวนสุนันทา
  ประเภทรูปภาพ
  จำพวกภาพวาด
  หมวดจิตรกรรม
  รายละเอียด[คลิก]
  หน้า 2
  1 2 3
  Copyright © 2012.
  By The Office of Academic Resouce and Information Technology
  หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com