ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา446
เลขจัดเก็บร(ว).4/01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพวาด
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศสัญลักษณ์ 70 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์-
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 357.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องตราสัญลักษณ์, 2550
คำสำคัญสัญลักษณ์ 70 ปี สวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพวาดตราสัญลักษณ์ 70 ปี สวนสุนันทา เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 70 ปี (พ.ศ. 2480 - 2550)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com