ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา341
เลขจัดเก็บร(ว).4/04
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพวาด
หมวดจิตรกรรม
ชื่อสารสนเทศตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, [2508].
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 238, 1005.jpg (2รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องตราสัญลักษณ์, 2508
คำสำคัญตราสัญลักษณ์วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; ส ชฎา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพวาดตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา (ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com