ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
361
ร(ถ).1/05 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
362
ร(ถ).1/04 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
363
ร(ถ).1/02 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
364
ร(ถ).1/01 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 19
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com