ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา219
เลขจัดเก็บร(ถ).1/04
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 121.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม, 2428 - 2467
คำสำคัญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ; พระองค์เจ้าหญิงมาลินีนพดารา ; เจ้านายฝ่ายใน
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา หรือพระองค์เจ้าหญิงมาลินีนพดารา พระราชธิดาลำดับที่ 49 ในรัชกาลที่ 5
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com