ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา280
เลขจัดเก็บส(นท).3/07
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาในอดีต : 50 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2529.
บรรณลักษณ์180 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. + 1 ไฟล์ : 671.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2480 - 2529.
คำสำคัญ50 ปี สวนสุนันทา ; ตำหนัก ; การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ; หัวหน้าสถานศึกษา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือสวนสุนันทาในอดีต : 50 ปี สวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติและที่มาของสวนสุนันทา -- อาณาเขตและตำหนักต่างๆ ในเขตพระราชฐานสวนสุนันทา -- สภาพแวดล้อมในสวนสุนันทา -- ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 -- พระประวัติและประวัติของผู้เคยเป็นเจ้าของตำหนักต่างๆ ในเขตสวนสุนันทา -- รำพึงความหลังในวังสวนสุนันทา -- ประวัติหัวหน้าสถานศึกษา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com