ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา816
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-04
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศรายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 เล่ม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องรายงานประจำปี
คำสำคัญรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ผลการดำเนินงานประจำปี ; การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงwww.plan.ssru.ac.th/
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2564. รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
รายละเอียด
ไฟล์หนังสือรายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป--พัฒนาการที่สำคัญในปี 2563--ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com