ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา815
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-05-04-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
คำสำคัญการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
การเชื่อมโยงwww.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00154391.PDF
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการราชกิจจานุเบกษา (เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548. (2548, มีนาคม 8). ราชกิจจานุเบกษา, หน้า 70-71.
รายละเอียด
ไฟล์ต้นฉบับกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก. ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 10 หน่วยงาน
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com