ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา813
เลขจัดเก็บGP-TB-CS-01-04-03
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดหลักสูตรการศึกษา
ชื่อสารสนเทศคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2562.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 เล่ม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องหลักสูตร, 2562
คำสำคัญคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; หลักสูตรการศึกษา ; สาขาวิชา
การเชื่อมโยงwww.reg.ssru.ac.th/
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2562. คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง
รายละเอียด
ไฟล์หนังสือคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 เนื้อหาประกอบด้วย เกี่ยวกับสวนสุนันทา--โครงสร้างองค์กร--หลักสูตร/สาขาวิชา--หน่วยงานต่าง ๆ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com