ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา812
เลขจัดเก็บSP-OD-LW-01-01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 65 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกฎหมาย, 2550
คำสำคัญกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; เครื่องแบบนักศึกษา ; เครื่องหมายนักศึกษา ; เครื่องแต่งกายนักศึกษา ; ครุยวิทยฐานะ ; เข็มวิทยฐานะ ; ครุยประจำตำแหน่ง
การเชื่อมโยงwww.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/065/88.PDF
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการราชกิจจานุเบกษา (เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550. (2551, เมษายน 1). ราชกิจจานุเบกษา, หน้า 88-95.
รายละเอียด
ไฟล์ต้นฉบับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 65 ง ลงวันที่ 1 เมษายน 2551
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com