ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา811
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-13
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37)
ชื่อผู้รับผิดชอบปิยมาส แซ่โง้ว, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือรุ่น Samsung Galaxy C9 Pro
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (JPG) : 1 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2560
คำสำคัญอาคารเหมวดีพิทักษ์ ; อาคาร 37 (หมายเลขอาคารเดิม 9)
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาปิยมาส แซ่โง้ว (อภินันทนาการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิงปิยมาส แซ่โง้ว. (2560). อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) [ภาพนิ่ง]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com