ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา810
เลขจัดเก็บPT-PG-ST-02-01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศพระพุทธรูปสุโขทัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบธเนตร มะนิก, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (JPG) : 1 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระพุทธรูป
คำสำคัญพระพุทธรูปสุโขทัย ; พระสุโขทัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาภาพถ่าย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงธเนตร มะนิก. (2548). พระพุทธรูปสุโขทัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [ภาพนิ่ง]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายพระพุทธรูปสุโขทัย ซึ่งเคยประดิษฐาน ณ ศาลา 6 เหลี่ยม บริเวณริมสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com