ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา805
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-12
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารศศิพงษ์ประไพ
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ, ม.ป.ป.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (JPG) : 1 รูป.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร
คำสำคัญตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ ; อาคารศศิพงษ์ประไพ ; อาคาร 41 (อาคาร 23) ; สำนักงานลูกเสือ ; ทีทำการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ; สถาบันวิจัยและพัฒนา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สำเนาภาพถ่ายเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่ายอาคารศศิพงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 41 หมายเลขอาคารเดิม 23) ซึ่งเคยเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงษ์ประไพ ต่อมาเคยถูกใช้เป็นสำนักงานลูกเสือ ทีทำการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามลำดับ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com