ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา804
เลขจัดเก็บSP-GD-AM-04
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องธรรมรัฐ
คำสำคัญมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ; การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ; การส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ; การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเชื่อมโยงwww.plan.ssru.ac.th/attachment/699/2021030454df9758a150c2b6236bc5c154df3b0ebce795e1534
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการ ผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com