ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา795
เลขจัดเก็บAV-VD-CM-02-01
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ชื่อผู้รับผิดชอบไชยยานนท์ แก้วนิล, จัดทำวีดีทัศน์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2563.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (mp4) : 9.11 นาที.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, 2563
คำสำคัญพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
การเชื่อมโยงwww.n9.cl/ssru-archives
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาไชยยานนท์ แก้วนิล (อภินันทนาการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์วีดีทัศน์พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม (คลิกที่ลิ้งค์ในช่องการเชื่อมโยง เพื่อเปิดไฟล์ต้นฉบับวีดีทัศน์)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com