ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา794
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-03-01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564-.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 เล่ม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารความเสี่ยง
คำสำคัญแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; แผนบริหารความเสี่ยง ; แผนการควบคุมภายใน ; ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ; ผลการดำเนินงาน
การเชื่อมโยงwww.plan.ssru.ac.th
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ต้นฉบับหนังสือแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2564
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com