ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา784
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-02-01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2564.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 1 เล่ม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
คำสำคัญการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; โครงร่างองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยงwww.plan.ssru.ac.th/
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ต้นฉบับหนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2563-2567
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com