ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา753
เลขจัดเก็บร(ถ).6/05
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศพิธีเปิดป้ายอาคารสุนันทานุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่อผู้รับผิดชอบโชฐิรส พลไชยมาตย์, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2560.
บรรณลักษณ์8 ไฟล์ : 987 - 994.jpg (8 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2560
คำสำคัญพิธีเปิดป้ายอาคารสุนันทานุสรณ์ ; สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "พิธีเปิดป้ายอาคารสุนันทานุสรณ์" ของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com