ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา751
เลขจัดเก็บร(ถ).10/05
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (บูรณะใหม่)
ชื่อผู้รับผิดชอบชนัญธา ลาภปรากฎ และจิราภรณ์ น้อยอุด, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือรุ่น iphone 7.
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์17 ไฟล์ : 969 - 985.jpg (17 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอนุสาวรีย์, 2560
คำสำคัญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณชนัญธา ลาภปรากฎ (มอบให้เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี" ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขณะบูรณะใหม่ ในปี พ.ศ. 2560
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com