ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา750
เลขจัดเก็บร(ถ).2/32
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศซุ้มประตูพระที่นั่งนงคราญสโมสร
ชื่อผู้รับผิดชอบนิพนธ์ รักรุ่ง, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 966 - 968.jpg (3 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องประตู, 24--
คำสำคัญซุ้มประตูพระที่นั่งนงคราญสโมสร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณนิพนธ์ รักรุ่ง (มอบให้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย "ซุ้มประตูพระที่นั่งนงคราญสโมสร" บริเวณข้างสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com